Skip to main content
ArtiklidArtiklid & materjalidSooideoloogia

AVALIK KIRI ERR-ile ⟩ Laste tervist kahjustav sooideoloogia ERR-is on lubamatu!

Autor 7. veebruar 2024veebruar 20th, 2024Kommentaarid puuduvad

Laste ja noorte füüsilist ja vaimset tervist kahjustav sooideoloogiline propaganda ERR-i lastesaates on ühemõtteliselt lubamatu, kirjutab SAPTK Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Madise avalikus kirjas rahvusringhäälingu juhatusele ja nõukogule.

Lugupeetud hr Roose, ERR-i juhatus ja nõukogu!

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) Lasteekraani veebikanalil 24. jaanuaril avaldatud noortesaates NOVA rääkis seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa teismelisele saatejuhile, et meie sooline identiteet ei olevat „nii mustvalge“, vaid pigem „päris kirju” ning et see on normaalne.

Taoline laste ja noorte füüsilist ja vaimset tervist kahjustav ideoloogiline propaganda ERR-i vahendusel on lubamatu. Ühtlasi on see vastuolus ERR-i seaduses sätestatud eesmärkidega, mille kohaselt ERR-i saated „väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit” ja „väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist“.

Kristina Birk-Vellemaa intervjuuga kujundati noortes vaatajates muljet, et inimesed ei jagune kindlalt meesteks ja naisteks; et sooidentiteet võib, aga ei pruugi kokku langeda inimese bioloogilise sooga ning viimasel juhul on tegemist normaalse ja ohutu nähtusega. Sellisel viisil laste ja noorte eksitamine on põhimõtteliselt vale, aga ka äärmiselt vastutustundetu, arvestades kahju, mida soosegaduse normaliseerimine on kasvava põlvkonna seas põhjustanud. 

Sooideoloogia propageerijad on püüdnud ühiskonda juba vähemalt kümme aastat veenda selles, et on hulk poisse ja tüdrukuid, kes on sündinud vales kehas ning seetõttu meeleheitel. Ainsaks lahenduseks nende laste aitamiseks pakutakse medikamente, hormoone ja lõikuseid. Ideoloogide nägemuse kohaselt peavad lapsed, kes identifitseerivad end oma bioloogilisest soost erinevalt, minema kirurgi noa alla selleks, et nad saaksid päriselt iseendaks, samal ajal kui inimesi, sealhulgas nende laste vanemaid, kes seda takistada püüavad, süüdistatakse laste tõukamises aina sügavamasse meeleheitesse või koguni soovini oma elust loobuda. 

Sellise narratiivi tagajärjel on hakatud soodüsfooriat avalikult tunnustama ning ühtlasi on nii Lääne-Euroopa riikides kui USA-s täheldatud soosegaduses meditsiinilist sekkumist otsivate laste ja noorte arvu plahvatuslikku kasvu. Näiteks Londoni Tavistocki kliinikus, kus tegeleti laste ja noorte soosegadust tunnustava „raviga“, tõusis patsientide arv 2015. ja 2020. aasta vahel 400%. Selle trendi kajastamise puhul on aga sageli jäetud tähelepanuta tõsiasi, et valdav enamus nendest lastest ja noortest olid juba varasemalt diagnoositud mõne vaimse häirega (nt autism, depressioon, bipolaarsus, vms). 

Paraku paistab meie aeg silma sügava vaimse tervise kriisiga laste ja noorte seas. See omakorda on eeskätt tingitud purunenud ja düsfunktsionaalsetest peresuhetest, virtuaalreaalsuse suurest osakaalust laste elus ja muudest teguritest, mis süvendavad mitte kuhugi kuulumise tunnet ning tõukavad lapsed leevendust otsima subkultuuridest ning seksuaalsusega eksperimenteerimisest. Tunnet, et „ma olen sündinud vales kehas“ tuleks seega pidada lapse probleemi sümptomiks, mitte põhjuseks. 

Viimastel aastatel on ka mitmed meditsiiniorganisatsioonid maailmas andnud välja hoiatusi soosegaduse kergekäelise tunnustamise vastu, viidates ohtudele, mida see laste vaimsele ja füüsilisele tervisele kaasa toob. 

Prantsuse Meditsiiniakadeemia hoiatas 2022. aastal puberteedi blokeerijate kasutamise eest, tuues välja, et soosegadus noorte seas on „epideemia-sarnane“ (vt ka enam kui 50 prantsuse meediku, akadeemiku, juristi, kohtuniku ja psühhiaatri avalikku kirja, mis taunib teatud aspekte sooideoloogias ja laste “soovahetuses”). Samamoodi Rootsi (vt ka siin ja siin), Soome ja Norra on andnud ametlikke hoiatusi puberteedi blokeerijate, vastassugupoole hormoonide ja soosegaduses noortele tehtavate lõikuste vastu, kummutades väited, et sellisteks meditsiinilisteks sekkumisteks võib leida alust teadusuuringutest. Ka Suurbritannia terviseeksperdid on leidnud, et tõendid pöördumatute mõjudega medikamentide ohutuse kohta ei ole olnud usaldusväärsed. Tavistocki kliinik Londonis suleti pärast uurimist, mis tuvastas, et suurel hulgal lapsi suunati rutakalt oma sugu „vahetama“.

Üha enam on tõendeid ka selle kohta, et puberteedi blokeerijad ja vastassugupoole hormoonid põhjustavad pikaajalisi terviseprobleeme, nagu pöördumatu viljatus, luude kasvu kahjustamine, jms. Seda on nüüdseks tunnistanud ka mitmed meditsiiniprofessionaalid, sealhulgas Ameerika Lastearstide Akadeemia. 

Nii Euroopa riikides kui ka USA-s jõustavad vastureaktsiooni sooideoloogia propagandale eeskätt soosegaduse läbi teinud noored, esitades hagisid arstide vastu, kes olid valmis nende sugu „vahetama“ enne kui nad võisid seaduslikult suitsetada, alkoholi tarbida või autot juhtida. Nad küsivad, miks lubati neil oma terve keha pöördumatult sandistada, enne kui nad tohtisid sellele teha tätoveeringu. Ajal, mil neil puudus küpsus ja tugi, et oma segaduse tegelikku sisu mõista, võeti neilt igaveseks võimalus astuda tervesse abiellu ja luua perekond.

Hoolimata LGBT-liikumise pingutustest neid südantlõhestavaid hääli summutada, muutuvad need järjest tugevamaks. Heaks näiteks on 19-aastase Chloe Cole’i  tunnistus Kalifornia seadusandjate ees, mis on muutnud ka tuntud ajakirjanike meelt antud küsimuses.

Kõike eelpool toodut arvesse võttes, on vale ja äärmiselt vastutustundetu avalik-õiguslikus televisioonis jätta sooideoloogiast ohutu mulje. Ükski laps ei ole sündinud vales kehas. Üha enam meedikuid kinnitavad seda, millele panustab ka valdav hulk lapsevanemaid, kes on probleemiga silmitsi sattunud: aeg on soosegaduses laste puhul kriitilise tähtsusega. Kui anda lapsele piisavalt rahu ja aega, läheb probleem väga suure tõenäosusega ise üle. Selle avalik normaliseerimine ja sotsiaalne õhutamine seevastu soodustavad soosegadusest juhinduvat tegutsemist, mida lapsed väga suure tõenäosusega hiljem kibedalt kahetsevad. 

Noortesaate NOVA raames eetris olnud intervjuu Kristina Birk-Vellemaaga tuleks viivitamatult ERR-i arhiivist eemaldada ning võtta kasutusele vajalikud meetmed tagamaks ERR-i seaduses sätestatud eesmärkide täitmine, sh luua saateid, mis „väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit”.

Arvestades praegust perekonnakriisi, tuleks eriliselt pingutada selle nimel, et lastele ja noortele suunata programme ja saateid, mis väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnakorraldust – abielu, kõlbelist puhtust, truudust, pühendumist, avatust lastele jne. 

Lugupidamisega

Maria Madise
Juhataja
SAPTK Elukultuuri Instituut

Maria Madise

Maria Madise on SAPTK Elukultuuri Instituudi juhataja.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.